Cadar

 • YI CINDHAMHI INA

  312
  1
  Baska yi cindhamhi ina baska. Isheeko yashshe malto aqhcaziino kee kasa Ishi waytimtemko Cari dharhak asa Ishi waytimtemko cari dharhak ...
 • INA

  235
  4
  Ina ishi dhalaah ayik, ayidhdholem curta Mirix nanu ak na ged, ni sarradde wecta Ina le hanaaweh, anda biyayshimta Tee macaanih ...
 • DINGIL

  228
  1
  Ayeh axaye wayteeni ku barhä Esserimto temeete adox kee afara Tee macaani fadhdha wala tee maala       Tee ...
 • KUXSE LE DIRAB

  215
  8
  Barah yok ferta shimaagille Yi ficma tane yi barmale Barah yooko cindha gombole Umam kee micim tasgalle Wuhrurtaako akkayshitah able ...