KUXSE LE DIRAB

8
216
Barah yok ferta shimaagille
Yi ficma tane yi barmale
Barah yooko cindha gombole
Umam kee micim tasgalle
Wuhrurtaako akkayshitah able
Wiliili marihim dillaxa le
Wuhrurti sita yakkin sune yeenimille
Wuhrurta takhluqem bohsa
Hido dikil ase ruusa
Bahar yeenimih migac xusa
Aqheesik asa xiyaw nuqasa
Akke wayne ummanikke gudduusa
Uma migac xiyaw sarisha
Usuk dhirhiya xinzih wahasa
Garok aniina masxisha
Garo baarho xabshiisha
Garo ishe lemko mirix-isha
Garoh yakke gorxe kee kasa
Wuhrurti xiyaw yasgagace
Yoyyah iggid maskiin yadiye
Yoyshoome kiyah akmiyan yeymeece
Dheh mango migac akah yawce
Dirab rumma mayakke farheti gabbabbaaceh
Caawitemih yane waqhti yayyace
Kab-ishshem
Maxammad Amaan Gacas
0 0 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
8 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Omer
Gerhenta
Omer
1 iggida kaltem (sugtem)

Bassak ya cadar gacas casa bathal, 👌👍💪

Omer
Gerhenta
Omer
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab nohishoo ni makaado yalli sin yaymango

haji
Gerhenta
haji
1 iggida kaltem (sugtem)

Cadhamicitin mashallah Rumma kinni

HAME ASLI
Gerhenta
HAME ASLI
1 iggida kaltem (sugtem)

Mash Allah wallahi rummah baska ya cadar kini Gab noh isho!!! Ni caaderena Mohammed Aman Gacas

Salih Osman
Gerhenta
Salih Osman
1 iggida kaltem (sugtem)

basak ya cadar

Afrah Ibrahim salih
Gerhenta
Afrah Ibrahim salih
1 iggida kaltem (sugtem)

MashAllah carha micito

Calidin Cabdalla
Gerhenta
Calidin Cabdalla
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho

Ali mohamed
Gerhenta
Ali mohamed
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashallah cumreke cafiyat koh yaxaw yarab rummah basak taaciyo kinni

More News