AFCAADO kee XANGAL

448
2
“Yizziriinim Orbishan” yarhxe missili yane akkale. Kaa macna lel cilbo tizriyeh cilbo kibah, cadeelaw hido sinraa miyabqulem kinni. “Aye yarhxo farheh kinni?” terhxiinih yi afishshaanamko, arhxo faarhemille sin tillaabisho…😊 Oddooniyalle sariigalla xiyaa guddussam, abayshimalle (akheeralle) ...
Load More