Browsing: Makaado

Addis Ababaati Jaamicaalle 21-yarhxe: ‘International Conference of Ethiopian Studies: Persistence and Resilience in Ethiopian Studies: Global Context and Domestic Developments (Caalamti Darajah Itobbiyaati Zacabah Yakke…

Read More

“Waasibo yeyrheerheti; yalawo akke kee yaylalawo akke” hido lel: “Waasibo yayrheerhiinim yalawna, hido yaylalawna” yarhxe missili yane. Sin mablolle, ta missili kaafa gantah yadiye, woole…

Read More

“Yizziriinim Orbishan” yarhxe missili yane akkale. Kaa macna lel cilbo tizriyeh cilbo kibah, cadeelaw hido sinraa miyabqulem kinni. “Aye yarhxo farheh kinni?” terhxiinih yi afishshaanamko,…

Read More

Asalaam caleykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Saculte kee sacuulak alle-alle anniinnanile cumre kee caafiyat sinah duumutak, xunsusuh takke cindhaa kutuub was sinalle isho, kata haye. Was-teenik  was-aye…

Read More

Xishma-le sacul kee sacoola, alle-alle anniinanille meceetih yoh tannawna mangum sinah duumuta. Sinlih xazziilito farha magaro liyok, abayshima fanah yi goorishanta. Saaho, tamaa dago xabal…

Read More

Assalaam caleykum, waraxmatulaahi wabarakaatuhu Xishma-le sacul kee sacoola, inkoh alle-alle anniinnanille cumre kee caafiyat sinah duumuta. kataysheh lel takko eedinnixemidde gulluuc arhxo yoh ismixanta. Atin…

Read More

 Kitob kee  daalisha naba mari Saahot misle taginah xunsuusan. Amayimko yi tacjibe dagum lel:- “Akuula qabiila, qabiila asticmiriii tine’” yan. “Saaho laakin, isticmaar rigididde sayaa…

Read More