Author: Axmadsacad

Addis Ababaati Jaamicaalle 21-yarhxe: ‘International Conference of Ethiopian Studies: Persistence and Resilience in Ethiopian Studies: Global Context and Domestic Developments (Caalamti Darajah Itobbiyaati Zacabah Yakke…

Read More

“Waasibo yeyrheerheti; yalawo akke kee yaylalawo akke” hido lel: “Waasibo yayrheerhiinim yalawna, hido yaylalawna” yarhxe missili yane. Sin mablolle, ta missili kaafa gantah yadiye, woole…

Read More

“Yizziriinim Orbishan” yarhxe missili yane akkale. Kaa macna lel cilbo tizriyeh cilbo kibah, cadeelaw hido sinraa miyabqulem kinni. “Aye yarhxo farheh kinni?” terhxiinih yi afishshaanamko,…

Read More

Xishma-le sacul kee sacoola, alle-alle anniinanille meceetih yoh tannawna mangum sinah duumuta. Sinlih xazziilito farha magaro liyok, abayshima fanah yi goorishanta. Saaho, tamaa dago xabal…

Read More

Xiyawti barhi minaamah sugusem, yane hido zaahir akah takke gedda, yarhxem sorhah, xedenih abam kee xabam kinni wayam. Umman noohi minaam kii tine gondo, yanelle…

Read More

المتتبع لمراحل تطور ساهـوت مكادو منذ اللحظة الأولى لولادتهـا وحتى بلوغهـا هـذه المرحلة المتقدمة سيجد أن ما تحقق في هـذه الفترة الزمنية جد كثير. ولست هـنا…

Read More