SAHO-ARABIC-ENGLISH LESSONS

7
289

Xishma-le sacul kee sacoola, taye erherh kiyah abayshima maki. Akah taarhigiiniikah lel, afti ni bursaale Saahot luqha/af yayafeedediinim kee Saaho umman tiya labcaadushaanam kinni. Barhsime xibarah (viidiyo kee kataabah) Saaho barhsimte luqhaalih aybolooloynuk, ummanti akah yatneefeceekah abno kinomhi sabbatah, sinni gaba noolih tassagalloona mango xishmaalih sinah deecimna.

  • Faathuma adooxa luqhah aaginah ishe taysherheerhegem nabloo. دعونا نرى كيف تقدم فطومة نفسها بثلاث لغات Let’s see how Fatuma introduces herself in three languages. 
SAAHO اللغة العربية ENGLISH
1. Yi migac Faathuma kinni. .اسمي فاطمة My name is Fatuma.
2. Anu Londonulle mara. .أنا أعيش في لندن I live in London.
3. Anu marcishimeh irrooko lamma liyo. .أنا متزوجة ولدي طفلان I am married, and have two children. 
4. Yi xiyawtih migac Bilal kinni. .اسم زوجي بلال My husband’s name is Bilal.
5. Yi xiyawti yi kixina, anu lel kaa kiniyo. زوجي يحبني، وأنا أحبه My husband loves me, and I love him.
6. ِAnu asbidaaledde ashtuqhule. .انا اشتغل في مشفى I work in a hospital.
7. Yi shuqhli umlat-ina kinni. .أشتغل كقابلة I work as a midwife.
8 Yi xiyawti muhandis kinni. .زوجي مهندس My husband is an engineer.
9. Ni irri lammik madrasah yadiin. .أطفالنا يذهبون إلى المدرسة Our two children go to school.
10 Inkidde meceetih marna. .لدينا حياة سعيدة معا
We have a happy life together. 

 

B. Talle lel barhsime migoc nablo kino أسماء أشياء مختلفة Names of different things

1. ayro شمس sun

2. xugga جار neighbour

3. xawaz الأسرة/عائلة family

4. kabel حذاء shoes

 

 

 

 


DUHSUS
:-
Osa, cadale, bukaako aallinnan mablol rigidille noh xabe kee ta agana, ‘NOLLE UKTUBA‘ tarhxekkeeko nolle fare takkoona dhictan.

Kab-ishshem:-
AXMADSACAD MAXAMMAD

3.5 4 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
7 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Zemzem
Gerhenta
1 iggida kaltem (sugtem)

Badakta

Mohammad aman
Gerhenta
Mohammad aman
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho ta abta xawalah kucawatna aydukum nolle

Mahmud
Gerhenta
Mahmud
1 iggida kaltem (sugtem)

Basakta ciyo gabba bacanta sina gab noh isho ahmed sacad ke kazobak

Salih
Gerhenta
Salih
1 iggida kaltem (sugtem)

Gab noh isho istaz ahmedsaade 👌👍👍nohe katatase

Adem Mohammed Ismael
Gerhenta
Adem Mohammed Ismael
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho Istaz Ahmadsacad.

Adem Mohammed Ismael
Gerhenta
Adem Mohammed Ismael
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho Istaz.

Ali mihamed
Gerhenta
Ali mihamed
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho ustaz axmed wallahi mangum basak tarhxe xagara kinni. wa latin xuruf lel mangum qema le xuruf kinni yarhxen raye liyo ella tama nanu wanishna wani katabal tiqqiyiremko, aki tabbe mari table mari rheh te yafbamona rhicanah yok higgida. Amaged ta aba taninimih lel mangum sin nassuxumude.😍

More News