SAAHO-ENGLISH: AFTI DARSE ‘LESSON ONE’ PDF XIBARAH

0
175

Talle PDF araxah kab-yerhxeh yane afti darsi, Viidiyot xibarah YouTube araxalle: “SAHO-ENGLISH LESSONS, EPISODE 1, الحلقة الاولى من دروس تعليم لغة الساهو 2020” tarhxe macaron gerille kat-yerhxeh yine darse kinni. Ta dhibbashleh katayteenih: https://youtu.be/xSpaWYZKASk yakkeeedo geytoona dhictan. 

SAAHO-ENGLISH: AFTI DARSE ‘LESSON ONEPDF: Fakteh qihrii

Akah taarhigiiniikah, luqha tankuttubeh, xiyaw tee labcaadan gedda tamxaffazo kee tafaadado dhictamhi sabbatah, Viidiyoh kab-ishneh sugnem, kataabat xibarah yakkeedo, xiyaw Sahiilih akah yaqhriiniikah kab-ishno ciloh PDF xibarah talle bahneh nane.

Viidiyoh abneh yekkeh lee, kataabah, fertoh Saaho aarhiginnixe ni sacul, yacandhawna yanaboona, sinni waani akah labcaadaanakahi caashir akah fakno missila. Ta xagaåaako ugunnak abnam kinamhi sabbatah, sinni gabooko ta ginalemidde gaba moolih tassagalloona, ta saadifille mango xishmaalih sinah deecimna.

Gaab noh isho,

Kab-ishshem: AXMADSACAD MAXAMMAD

Comments are closed.

More News