MADDAXIT DARSE (3) PDF [SAHO-ENGLISH LESSON 3 in PDF]

2
180

Xishmale sacul kee sacoola, tayek basoh YouTube araxah Viidiyoh kab-ishneh sugne maddaxit darse (3), kataabah (PDF) araxah talle kab sinah ishaa nanino.

Dear brothers and sisters, here you’ve below  Saho-English Lesson 3 in a PDF format, which is already available on the YouTube Saahot Makaado channel. 

Kataabah yaqhrawo farha marak takke fakanta, (to read on PDF format open this file):- SAHO-ENGLISH LESSON 3 pdf

Viidyoh yablo farhati ta dhibbashle katawo (To watch on YouTube, follow this link):- https://youtu.be/F5UtE6oRFU4

GAAB NOH ISHO

KAB-ISHSHEM (Presented by) Axmadsacad Maxammad

 

5 1 Door
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
2 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Maxmuud Suleyman
Gerhenta
Maxmuud Suleyman
1 iggida kaltem (sugtem)

Carha micito Istaaz gaab noh ishoo !!!

Ali mohamed
Gerhenta
Ali mohamed
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho ustaz ahmed sacad .

More News