• SAAHO KUMAL KEE KAAFA

     Kitob kee  daalisha naba mari Saahot misle taginah xunsuusan. Amayimko yi tacjibe dagum lel:- “Akuula qabiila, qabiila asticmiriii tine’” yan. “Saaho laakin, ...