MAX-YEENIM KEE MISSILA

8
222

Assalaamu Caleykum Waraxmatullaahi Wabarakaatuhu, xishma-le sacul kee sacoola, kaafa lel ta kataa missila kee kaa macnaalih sinah emeeteh aniyok yoolih arxiba:-

9. “MARIN BAARHOL AWUR SAGAT DHAW LE”  yarhxin.

Ta missili mangum xiyawadde dhama missila yekkeh, adda fidin macna leya. Inneh ak akkalekkeeko lel Kaa macnaako dagum wees sinah isho kiyok, ractem yoh matarishshoona kitin:-

Awur sacayto kinni hanik marin dik yedeemko sagat dhaw baaha. Taye akah takkem lel marin baarholle hido ishi maraako akuula yanem yaarhigeh mashshitayaako, aba ammasaasal kinni.  Xiyawti barhi lel amaye balih ishi dikko beexinille gerhentaatiino, mashshi kee xoola inkoh kaa geytah, kii yine tiyahi maddaxit darajalle ooba.

Akah taarhigiiniikah, farhem tekkemih garinam umman gedda garinam kinni. Atu farhe tiya tik, ku dik hido ku baarho akkinnixeh, ku xiyaw alle anniinnixelle, agiro kito hanik dargah tammingide, maarhaga kito hanik sorheenah tammingide, dhiiceena kito hanik lel taaneenah tammingideh amo cunuunussah marta.

Wuli ginah lel wanna ak akkinnixitomudde wannah timmingidemko, farhem carha taymaacemih, wanna balih mitakke. Irooko wannah timmingidemih lel addaako hido asliiko takko mirhictamhi sabbatah, tamaa xiyaw irooko tablem rummaahit koyya makinam yaybulluwe missila yakkeedo kinni.

Taye kee sin nagaa!

Macalsit:- Osa yakko memco, cadale yakko asuuso, inkoh sinah tambulluwem, mablot caradde temegiinih noh fartoona dhictan. Amaa ginah lel inkoh sittiyaako barinno dhicna.

Gaab yoh isho!
Kab-ishshem: CUMARDIIN MAXAMMAD

5 1 Door
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
8 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Abdulraxim
Gerhenta
Abdulraxim
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashallah yalli ku yaxfazo ustaz cumardiin abta xawal kee juhded cadha mecito 👍👍👍👍

Ali mohamed
Gerhenta
Ali mohamed
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashallah gaab noh isho

Mohammad aman
Gerhenta
Mohammad aman
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho ku mushaaraka dhuguugul noh takko nol mabaahasin nolmacaadin tunkutubem xiyaah sugtak ku katataa nanek aydukum nolle

Mohammed
Gerhenta
Mohammed
1 iggida kaltem (sugtem)

Abtan juhteh mangum sinah ashkure

Mahmud
Gerhenta
Mahmud
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho

Mohammed
Gerhenta
Mohammed
1 iggida kaltem (sugtem)

Abtan juhdeh mangum sin ashkure

Mahmud
Gerhenta
Mahmud
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashallah gaab noh isho

Ali mohamed
Gerhenta
Ali mohamed
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho

More News