MAX-YEENIM KEE MISSILA

2
174

Assalaamu Caleykim Waraxmatullaahi Wabarakaatuhu, xishma-le sacul kee sacoola, kaafa lel ta kataa missila kee kaa macnaalih sinah emeeteh aniyok yoolih arxiba:-

7. “QAQCOH BAKITA XAN FUUTOH-LE BAKITAyarhxin.

“Ta missilih macna aye kinni?” hido “Anda yatneefecin missila kinni?” nerhxemko inneh akah akkaleekah, akkinnan gondodde sittiya wayaanah, sittiyalle laca mara yablin gedda yatneefecin missila kinni. Amaye lel, ‘Tiririh waanishaanam hidhdhah, xeelaatih mece afah sittiyaalih waanishaanah, angaacekkah mabbalowaanam tashshe’ yarhxin tiyaako, lamma mara yayshaadawna yatneefecin missila kinni.

Ta missilaako nadrusem tinniyemko lel, ummanim zate kee samarah bakitto missilam kinni. Amaa zate lel cilaagih takko missila. Sittiya waye mari sittiya yaabboona dhiicaanam lel, sittiyalle lacekkah, sittiya aabbik, xishmaalih tamaa mablot barhsa loniya, asxeewe kee alife yakkoona dhiican” yarhxe fawo noh yaxaye missila kinni. Taye kee sin nagaa!

Macalsit:- Osa yakko memco, cadale yakko asuuso, inkoh sinah tambulluwem, mablot caradde temegiinih noh fartoona dhictan. Amaa ginah lel inkoh sittiyaako barinno dhicna.

Gaab yoh isho!

Kab-ishshem: CUMARDIIN MAXAMMAD

5 1 Door
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
2 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Ali mohamed
Gerhenta
Ali mohamed
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho ustaz naba juhdedde noh tanin cumreke cafiyat sinah yaxaw rabbuna

Mohammed
Gerhenta
Mohammed
1 iggida kaltem (sugtem)

Sin gaabnoh isho🥰🥰

More News