MAX-YEENIM KEE MISSILA

1
158

Assalaamu Caleykim Waraxmatullaahi Wabarakaatuhu,
Xishma-le sacul kee sacoola, kaafa lel ta kataa missila kee kaa macnaalih sinah emeeteh aniyok yoolih arxiba:-

5. “LAXUU KOD GANGAAXAM LEE KU YAGDAFO, KAXANTOOLI KOD GAXANGAAXAM LEE KU YANCABOyarhxin.

Ta missili mango caddos farha missilah yol miggida. Kaa macna gaxangaaxa laxuu hido urinnexe laxuu abayshimal yagdifem mudhdhug kinni. Amaye balih kaxantooli farhshiishe wayta waanih kod gaxangaaxemko, curtayyi bakitah umam afko kok tawce. Amayko saytamah lel usuk ku yancibe. Atu lel kaa tancibe yaanamah yolle higgida.

Amaydo xiyaw fanadde zagaxa kee sitta-waa tanem kinni, woli lamma kaxantoole hido akkinnan lammaati fanadde sitta-waa yakke gedda, sittak raac-yarhxiinim fadhdhishimta. Amaye akke waytemko nacabolle tadiye macna kinni. Ta missili lel ta finale gondo ni duhsuuso yekke missila kinni. Taye kee sin nagaa.

Macalsit:- Osa yakko, memco, cadale yakko asuuso, inkoh sinah tambulluwem, mablot caradde temegiinih noh fartoona dhictan. Amaa ginah lel inkoh sittiyaako barinno dhicna.

Gaab yoh isho!

Kab-ishshem: CUMARDIIN MAXAMMAD

0 0 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
1 Mablo
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Ali mohamed
Gerhenta
Ali mohamed
1 iggida kaltem (sugtem)

Nimakado norek noh marto.

More News