MAX-YEENIM KEE MISSILA

0
167

Assalaamu Caleykim Waraxmatullaahi Wabarakaatuhu,
Xishma-le sacul kee sacoola, kaafa lel ta kataa missila kee kaa macnaalih sinah emeeteh aniyok yoolih arxiba:-

4. “SAGA XARAA AKAH DHAYIH, LAKAH XUKUUKUTTAyarhxin.

Ta missila urhurhih yableti, saga lakah xukuukuttam cobra maki, tee xaal kinni. Yakko kiyah, ta missili mango farto le adda fidin missila kinni. Amayeko wulim xusna gedda masalan, “Ishim liih marinam ayeh abta? Ishi cayda liih marin caydah ayeh abta? Ishi af liih marin afah ayeh waanishsha?” yarhxiinim macna yaallo dhiica. “Ishim xabteh garinam hido lel koh dhayem xabteh dherhikkehim abtemko carha kodde uma” yarhxoona balih yolle higgida. Taye kee sin nagaa.

Macalsit:- Osa yakko, memco, cadale yakko asuuso, inkoh sinah tambulluwem, ta guba tane mablot caradde temegiinih ni guddussoona dhictan. Amaa ginah lel inkoh sittiyaako barinno dhicna.

Gaab yoh isho!

Kab-ishshem: CUMARDIIN MAXAMMAD

Comments are closed.

More News