MAX-YEENIM KEE MISSILA

3
179

Assalaamu Caleykum Waraxmatullaahi Wabarakaatuhu, xishma-le sacul kee sacoola, kaafa lel ta kataa missila kee kaa macnaalih sinah emeeteh aniyok yoolih arxiba:-

11. “SUUMELIM DUUMELI BEETA” yarhxin.

Ta missilih macnalle tillaabekkah, ta missiladde maftix kin lamma canqara caddoysho farhaya liyo. Erherhih ‘SUUME‘ ak yarhxiinim ‘thimce’, ‘gabat-gibde’, hido ‘xindi-wayto’ yakke gedda, ‘DUUME‘ ak yarhxiinim lel, ‘hambereero’, ‘mango-farhi’ ‘sumsumo’ hido ‘attamannaa’ kinni.

Ta missilih macnalle gaxna gedda lel akah taarhigiiniikah, ummanti xida-uma (xinduuma) hido lel thammaac maki, hido lel ummanti xinda-mece hido sakhii maki. Wuliili gedda tamaa xinda-umati, ishi kee ishe tekkemko gantah suumutam, ishimko tillaabah marinam duumutati kaa beeta tarhxe macna le missila kinni.

Ta missilaako nadrusem tinniyemko lel, sinnim dhawrhutaanah makkodde ashishaanam caybe male. Caybe kinam laakin, sinne kee sinne tekkemko suumutaanah, garinamah duumuta tiyahi dirar ak abaanam kinni. Thimci yemmengeh xadde xabemko lel yarheerhe, yandhawwenkah, garinam duumuta marih sita yakkiinim miracta.

Taye kee sin nagaa!

DUHSUS:- Osa yakko memco, cadale yakko asuuso, inkoh sinah tambulluwem, mablot caradde temegiinih noh fartoona dhictan. Amaa ginah lel inkoh sittiyaako barinno dhicna.

Gaab yoh isho!

Kab-ishshem:
CUMARDIIN MAXAMMAD

0 0 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
3 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Ali mohamed
Gerhenta
Ali mohamed
1 iggida kaltem (sugtem)

mashalah gaab noh isho

Mohammad aman
Gerhenta
Mohammad aman
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho ustaz cumardin maxammad aydukum aydukum aydukum nolle ku katataa nane

Axmad
Gerhenta
Axmad
1 iggida kaltem (sugtem)
Alle edebbaa!  Mohammad aman

Maxammad Amaan ni sacal ku gabat agle lel nok caawitteh tane 👍😉😊

More News