MAX-YEENIM KEE MISSILA

3
160

Assalaamu Caleykum Waraxmatullaahi Wabarakaatuhu, xishma-le sacul kee sacoola, kaafa lel ta kataa missila kee kaa macnaalih sinah emeeteh aniyok yoolih arxiba:-

10. “GARI XAALAH LEM GARI BEXSOH LE”  yarhxin.

Xiyawti barhi umman gedda, yubleh yoobbeh sorha cusubam kaa taseedefeh amaye aarhigik kee labcaadak  yadiye. Amayeko kaalih tadiyemik labcaadah ishi cayda ak aba, kaalih adiinnixem lel kaalih adiinnixem takkeh racta. Kaado ta missili macnalle gaxna gedda lel, “Wuli baarholle hido wakalelle, hido wuli kalolle sugte kinam hido cayda kinam, aki baarholle, hido aki wakale kee aki kalolle bexso/cibra kii koh sugta” yarhxin macna leya.

Ta missil lel, koyyalle cusubam, garolle cusubam hido bexso makinam teerhegeh, ‘Anu sorhemko taye tanem maki‘ tarhxo, hido lel dhayitteh aki marahim tascandhaw kol mitanem xiyaa yaybulluwe missila kinni.

Taye kee sin nagaa!

DUHSUS:- Osa yakko memco, cadale yakko asuuso, inkoh sinah tambulluwem, mablot caradde temegiinih noh fartoona dhictan. Amaa ginah lel inkoh sittiyaako barinno dhicna.

Gaab yoh isho!

Kab-ishshem:
CUMARDIIN MAXAMMAD

0 0 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
3 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Ali mohamed
Gerhenta
Ali mohamed
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashallah mashallah gaab noh isho aba taninimih ustaz

Mohammad aman
Gerhenta
Mohammad aman
1 iggida kaltem (sugtem)

Gaab noh isho

Mohammad aman
Gerhenta
Mohammad aman
1 iggida kaltem (sugtem)

Koolih nanek aydukum nolle
Nolmacaadam naadhige ishi mille
Koktadrusem xadde male
Aydukum aylinok aydukum nolle
Katayta wolodoh marx akkele
Kambih nim teleyeh matalaye
Cumre kee cafiyat koyaxa altanelle

More News