MAX-YEENIM KEE MISSILA

0
229

Assalaamu Caleykum Waraxmatullaahi Wabarakaatuhu, xishma-le sacul kee sacoola, kaafa lel ta kataa missila kee kaa macnaalih sinah emeeteh aniyok yoolih arxiba:-

14. “OSA BADAH-LE MUUMA” yarhxin.

Igil akke wayemko, bad laye ak bakitteh mifuucutam inkoh naarhige. Umman gedda lel layeeko yemmeegeh kaa nable. Rob radah weeca yakke gedda lel, amaa weeci gaxah badadde kinni xarhitam. Amaa ossimta laye lel ishi cara geytankah, bad tamageh irolle mixarhitta. Taye akah takke sabab lel tamaa haffa tekkeh caranalle darur kee rob tekke laye, gaxtah amaa badadde saytah kinni. Bad nanu duhna naqhuse walaa aalle wayo kibah, amaa irooko tamiite laye tabbirhe carah naqhuse sugusem naarhago dhicna.

Ta missilih macnalle gaxna gedda lel, inneh akah akkaleekah, xiyawti farhe irhga yakko dhic yaallemih, wulimille  lel naqhuus maleh yammangado walaa dhiicemih, wulim ak ractam, amaye balih farhe tiya yekkemih, Yallaako bextih naqhuse/gadma hinti miyanemhi sabbatah, osa kaa farhshishsham  ni yaybulluwe missila kinni.

Taye kee sin nagaa!

DUHSUS:- Osa yakko memco, cadale yakko asuuso, inkoh sinah tambulluwem, mablot caradde temegiinih noh fartoona dhictan. Amaa ginah lel inkoh sittiyaako barinno dhicna.

Gaab yoh isho!

Kab-ishshem:
CUMARDIIN MAXAMMAD

Comments are closed.

More News