CADAAGA (ASBEEZA) التسوق SHOPPING

3
456

Xishmale sacul kee sacoola, Saahot darse Carabi kee Ingiliiz tarjamaalih kataabah kab sinah ishak sugneyahi katasoh, kaafa sinah bahneh nanem Feere kee kaa naba sacal (ayya) aban asbeeza kee cari ciyyo, amaye balih barhsime nuwaa kee ufaylet migoc tablem yakko kinnik, ni katattaanta.

  • Feere kee kaa naba sacal cadaagalle asbeeza abak
    يقوم فيري وشقيقه الكبير بالتسوق
    Feere and his older brother do shopping in the market.‘ 
Nib. SAAHO اللغة العربية ENGLISH
1. Yi migac Feere kinni. .انا اسمي فيرى My name is Feere.
2. Ni caredde xiddagliido kiyo. .أنا آخر مولود في عائلتنا I am the last born in our family.
3. Cindha-sambat, Cindha-sambatah cadaaga adiye. .أذهب كل يوم سبت إلى السوق I go every Saturday to the market.
4. Cindha-sambat, Cindha-sambatah asbeezah adiye. .أذهب كل يوم سبت للتسوق I go every Saturday for  shopping.
5. Yi naba sacal goruh cadaaga yoolih yadiye.  .أخي الأكبر يرافقني إلى السوق My older brother accompanies me to the market.
6. Yoo kee yi sacal cari asbeeza dhamna. .أنا وأخي نشتري لوازم المنزل My brother and I buy home supplies (household goods).
7. Erherhih, xazot cara nadiyeh, xazo kee dor-ho dhamna. أولاً نذهب إلى الجزارة ونشتري اللحم والدجاج First, we go to butchery and buy meat and chicken.
8. Malammih xan dhamna. Ni dik laati mangum kixinon. بعد ذلك نشتري الحليب. عائلتنا تحب حليب البقر كثيرا ِNext, we buy milk. Our family likes cow milk so much.
9. Sarrah, xalma kee daro dhamna. ثم نشتري الخضروات والفواكه Then, we buy vegetables and fruits.
10. Abayshimalle, yi abbah jariida dhamnah careh gaxna أخيرًا ، نشتري الجريدة  لأبي ونعود إلى المنزل Finally, we buy a newspaper for my father and go back home
11. Carelle lel cari nabra xattimna. في المنزل نساعد في الأعمال المنزلية At home we help out with the  chores.

 

  • Barhsime Nuwaa kee Ufaylet Migoc
    أسماء الأشياء والحيوانات المختلفة
    Names of Different Objects and Animals

MACALSIT:- Talle affara caynah migac nibrohi tuumar lino. Amaye lel:-

1.  pl. (plural) Mangat tuumar  2.sg (singular) Inketta hido nitstsil tuumar
 3. sgtv (singulative) Inkettiinan tuumar    4. col (collective) Jamci tuumar

1. Dinnish بطاطا ‘potatoes (pl), dinnishta البطاطس ‘potato’ (sgtv)

2. komodoro طماطم، بنادورة ‘tomatoes’ (col/pl),  komodorotta طماطم، بندورة ‘tomato’ (sgtv); komodorottä (f, sgtv) نبات الطماطم tomato plant

3. kare كلب ‘dog’ (sg); karë الكلبة ‘bitch‘, ‘female dog‘; kaara كلابdogs’ (pl)

4. lubak أسد lion (sg), lubok أسود lions (pl)

5. gaala جمل camel (sg), gaalit الجمال camels (pl); gaalatto جمل camel (m, sgtv); gaalattö نَـاقـة she-camel (f, sgtv),

6. roomi سكين knife (sg), roomim سكاكين knives (pl)

 

DUHSUS:- Ta kutuubudde osa, cadale, fawo bukaako mablol teelliinimko asekkah dhiinekkah ni gudduussoona dhictan. Hido lel ta darse kab-ishsheenih gaba noolih tassagalloona, ta kataa adooxa araxko tiyah ni guddussoona dhictan:-

1. Ta guba tane mablot caralle tuktubiinih nol fartoona,
2. Ta agana ‘NOLLE UKTUBA‘ yarhxe Menu ti naba carafko orobteenih nol fartoona,
3. makaado.info@gmail.com yarhxe email ti araxah nol fartoona dhictan.

Gaab noh isho,
AXMADSACAD MAXAMMAD

0 0 Dooro
Ta kutuub/Dhibrho eqhees. Ayidhdhale xutukta akah taxaye?
3 Mablol
Awwalim
Cusubam Mangum doorimtem
Kutuubuk addadde mablo edebbaa
Mablol inkoh ubul
Ali
Gerhenta
Ali
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashallah mashallah mashallah 😍🥰😍🥰😍

Salih
Gerhenta
Salih
1 iggida kaltem (sugtem)

Mashallahe Rumhe baskeya shuqele kin abtaninem ninhe dice maanoe keyahe sinkuo suminame mitane abshera sine katata naneke gab noh isho sahot maakado

Omar Abdalla
Gerhenta
1 iggida kaltem (sugtem)

Maashallah basak yarxe darse kinnik, ku darsi dhuguuguluh noh yakko attiminniye.

More News