Browsing: MAXRAS

Xishmale sacul kee sacoola, Sunnaac Al-xaya ti zoobitik, ‘Ni dooda yamfaco dhiica’ ak narhxe dhibrho kee magaror zariica yableya, masxassat maanafo kin makaado.com araxah kab-ishak sugnem inkoh taarhigiinim yekkeh,…

Read More