Browsing: ZARIICA

Xishmale sacul kee sacoola, Sunnaac Al-xaya ti zoobitik, ‘Ni dooda yamfaco dhiica’ ak narhxe dhibrho kee magaror zariica yableya, masxassat maanafo kin makaado.com araxah kab-ishak sugnem inkoh taarhigiinim yekkeh,…

Read More

Cilmeh tee migac ‘Carica papaya’ kinni. Idhdhiteena kin Kiristoofer Kolombos yakkeedo ‘Malaykutti Daro (The fruit of Angeles) yarhxe migac akah yoxoyeh yine. Ta xarha lel agaagitte baarhoh…

Read More

Cinab maqhrix nabneh mangum farhshishsha zariicaako tiya yekkeh, lacna fan-fan alle kin baarho hido dhamxalle cikitta baarholle tamzirriye. Akah yammange/sasana arux lel mangum kinni. Amayko garo…

Read More