Browsing: Darse

Xishma-le sacul kee sacoola, tagina lem tayek basoh Facebook kee WhatsApp araxah kab-ishaa ninemko garo kinni. Basoh abnem gabbacnam lel akko tillaabe mari yinniyemko geyoona, Facebook…

Read More