Browsing: Cusubam

“Waasibo yeyrheerheti; yalawo akke kee yaylalawo akke” hido lel: “Waasibo yayrheerhiinim yalawna, hido yaylalawna” yarhxe missili yane. Sin mablolle, ta missili kaafa gantah yadiye, woole…

Read More

Xishma-le sacul kee sacoola, in shaa Allah inkoh elle – elle anniinnan calaamti nukurulle meceetih yoh tannawna mangum sinah duumutak, ni dooda tafaadado tekkemko umman…

Read More

Xishmale sacul kee sacoola, dhayekke kee dherhille, inkoh ta caalamti nukurko alle-alle anniinnanille, nagaa kee maaxiyodde yoh tannawna mangum sinah duumuta.  Kataysheh lel ni doodalle,…

Read More

Baska yi cindhamhi ina baska. Isheeko yashshe malto aqhcaziino kee kasa Ishi waytimtemko Cari dharhak asa Ishi waytimtemko cari dharhak asa Miyane ku agaagim yi…

Read More

1. CINDHAMKO CARSA  AK NAYMAACOO:- Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Xishma-le sacul kee sacoola, inshaa Allah inkoh elle-elle anniinnanille meceetih yoh tannawna mangum sinah duumutak, cindha-marahi…

Read More