Browsing: SAAHO

Addis Ababaati Jaamicaalle 21-yarhxe: ‘International Conference of Ethiopian Studies: Persistence and Resilience in Ethiopian Studies: Global Context and Domestic Developments (Caalamti Darajah Itobbiyaati Zacabah Yakke…

Read More

“Waasibo yeyrheerheti; yalawo akke kee yaylalawo akke” hido lel: “Waasibo yayrheerhiinim yalawna, hido yaylalawna” yarhxe missili yane. Sin mablolle, ta missili kaafa gantah yadiye, woole…

Read More

“Yizziriinim Orbishan” yarhxe missili yane akkale. Kaa macna lel cilbo tizriyeh cilbo kibah, cadeelaw hido sinraa miyabqulem kinni. “Aye yarhxo farheh kinni?” terhxiinih yi afishshaanamko,…

Read More

Asalaam caleykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Saculte kee sacuulak alle-alle anniinnanile cumre kee caafiyat sinah duumutak, xunsusuh takke cindhaa kutuub was sinalle isho, kata haye. Was-teenik  was-aye…

Read More

Xishma-le sacul kee sacoola, alle-alle anniinanille meceetih yoh tannawna mangum sinah duumuta. Sinlih xazziilito farha magaro liyok, abayshima fanah yi goorishanta. Saaho, tamaa dago xabal…

Read More

Assalaam caleykum, waraxmatulaahi wabarakaatuhu Xishma-le sacul kee sacoola, inkoh alle-alle anniinnanille cumre kee caafiyat sinah duumuta. kataysheh lel takko eedinnixemidde gulluuc arhxo yoh ismixanta. Atin…

Read More

Xiyawti barhi minaamah sugusem, yane hido zaahir akah takke gedda, yarhxem sorhah, xedenih abam kee xabam kinni wayam. Umman noohi minaam kii tine gondo, yanelle…

Read More

Xishma-le sacul kee sacoola, in shaa Allah inkoh elle – elle anniinnan calaamti nukurulle meceetih yoh tannawna mangum sinah duumutak, ni dooda tafaadado tekkemko umman…

Read More

Xishmale sacul kee sacoola, dhayekke kee dherhille, inkoh ta caalamti nukurko alle-alle anniinnanille, nagaa kee maaxiyodde yoh tannawna mangum sinah duumuta.  Kataysheh lel ni doodalle,…

Read More