Browsing: Cuzubam

Addis Ababaati Jaamicaalle 21-yarhxe: ‘International Conference of Ethiopian Studies: Persistence and Resilience in Ethiopian Studies: Global Context and Domestic Developments (Caalamti Darajah Itobbiyaati Zacabah Yakke…

Read More

“Waasibo yeyrheerheti; yalawo akke kee yaylalawo akke” hido lel: “Waasibo yayrheerhiinim yalawna, hido yaylalawna” yarhxe missili yane. Sin mablolle, ta missili kaafa gantah yadiye, woole…

Read More

Xishma-le sacul kee sacoola, alle-alle anniinanille meceetih yoh tannawna mangum sinah duumuta. Sinlih xazziilito farha magaro liyok, abayshima fanah yi goorishanta. Saaho, tamaa dago xabal…

Read More

Baska yi cindhamhi ina baska. Isheeko yashshe malto aqhcaziino kee kasa Ishi waytimtemko Cari dharhak asa Ishi waytimtemko cari dharhak asa Miyane ku agaagim yi…

Read More

Xishma-le sacul kee sacoola, tagina lem tayek basoh Facebook kee WhatsApp araxah kab-ishaa ninemko garo kinni. Basoh abnem gabbacnam lel akko tillaabe mari yinniyemko geyoona, Facebook…

Read More