Browsing: Cadar

Iski dagum axaasabo cindhaaneetimko Tashshem migeyinniyo el enebe baarhooko Tillaabishem axeesebe cindhaaneeko Tashshem tane akkalii xayte saana kee xisaabko El unkhuluqhih xabe baarho yi…

Read More

Baska yi cindhamhi ina baska. Isheeko yashshe malto aqhcaziino kee kasa Ishi waytimtemko Cari dharhak asa Ishi waytimtemko cari dharhak asa Miyane ku agaagim yi…

Read More

Ina ishi dhalaah ayik, ayidhdholem curta Mirix nanu ak na ged, ni sarradde wecta Ina le hanaaweh, anda biyayshimta Tee macaanih jaza, Yallaako miwayta Te balih…

Read More

Barah yok ferta shimaagille Yi ficma tane yi barmale Barah yooko cindha gombole Umam kee micim tasgalle Wuhrurtaako akkayshitah able Wiliili marihim dillaxa le Wuhrurti…

Read More