Browsing: Goron

Xishma-le sacul kee sacoola, alle-alle anniinanille meceetih yoh tannawna mangum sinah duumuta. Sinlih xazziilito farha magaro liyok, abayshima fanah yi goorishanta. Saaho, tamaa dago xabal…

Read More

Cilmeh tee migac ‘Carica papaya’ kinni. Idhdhiteena kin Kiristoofer Kolombos yakkeedo ‘Malaykutti Daro (The fruit of Angeles) yarhxe migac akah yoxoyeh yine. Ta xarha lel agaagitte baarhoh…

Read More

Cinab maqhrix nabneh mangum farhshishsha zariicaako tiya yekkeh, lacna fan-fan alle kin baarho hido dhamxalle cikitta baarholle tamzirriye. Akah yammange/sasana arux lel mangum kinni. Amayko garo…

Read More