Author: Maxammad Amaan Suleyman

Asalaam caleykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Saculte kee sacuulak alle-alle anniinnanile cumre kee caafiyat sinah duumutak, xunsusuh takke cindhaa kutuub was sinalle isho, kata haye. Was-teenik  was-aye…

Read More

Assalaam caleykum, waraxmatulaahi wabarakaatuhu Xishma-le sacul kee sacoola, inkoh alle-alle anniinnanille cumre kee caafiyat sinah duumuta. kataysheh lel takko eedinnixemidde gulluuc arhxo yoh ismixanta. Atin…

Read More

Assalaam caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu…xishma-le saculte kee sacuulak alle-alle anninnanille cumre kee cafiyat sinah duumutak, sodhdhaanam akkekkah, ‘Xunsus yakke’ yaanamah wuli cidhaa kataaba kab sinah inhak anek…

Read More