Author: Idriis Cumar

Xishma-le sacul kee sacoola, in shaa Allah inkoh elle – elle anniinnan calaamti nukurulle meceetih yoh tannawna mangum sinah duumutak, ni dooda tafaadado tekkemko umman…

Read More

1. CINDHAMKO CARSA  AK NAYMAACOO:- Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Xishma-le sacul kee sacoola, inshaa Allah inkoh elle-elle anniinnanille meceetih yoh tannawna mangum sinah duumutak, cindha-marahi…

Read More