Author: Cali Maxammad

Xishmale sacul kee sacoola, dhayekke kee dherhille, inkoh ta caalamti nukurko alle-alle anniinnanille, nagaa kee maaxiyodde yoh tannawna mangum sinah duumuta.  Kataysheh lel ni doodalle,…

Read More