Author: Axmadsacad

Iski dagum axaasabo cindhaaneetimko Tashshem migeyinniyo el enebe baarhooko Tillaabishem axeesebe cindhaaneeko Tashshem tane akkalii xayte saana kee xisaabko El unkhuluqhih xabe baarho yi…

Read More

Aaginah marno linom, aye farhnam, amaa fanrhnem: “Geyna mageyna” yarhxe esseror yadabboona isrii-tam kee waqhte fadhdham kinon. Yi migac Sabriin kinni. Inni barmeleelih mece sacoolinno…

Read More

Addis Ababaati Jaamicaalle 21-yarhxe: ‘International Conference of Ethiopian Studies: Persistence and Resilience in Ethiopian Studies: Global Context and Domestic Developments (Caalamti Darajah Itobbiyaati Zacabah Yakke…

Read More

“Waasibo yeyrheerheti; yalawo akke kee yaylalawo akke” hido lel: “Waasibo yayrheerhiinim yalawna, hido yaylalawna” yarhxe missili yane. Sin mablolle, ta missili kaafa gantah yadiye, woole…

Read More

“Yizziriinim Orbishan” yarhxe missili yane akkale. Kaa macna lel cilbo tizriyeh cilbo kibah, cadeelaw hido sinraa miyabqulem kinni. “Aye yarhxo farheh kinni?” terhxiinih yi afishshaanamko,…

Read More